Veldploeg

Nog voordat de tent gezet wordt, worden de knollen geplant. Het planten vindt meestal plaats eind april begin mei. Dit gebeurt grotendeels met de hand. De laatste jaren wordt ook weleens gebruik gemaakt van stekplanten. Deze stekplanten worden eerst opgekweekt in de kas en in de loop van mei uitgeplant in de volle grond. Als de weergoden ons gunstig gezind zijn.

Onze veldploeg bestaat uit mensen die door hun jarenlange ervaring en kunde ervoor zorgen dat de knollen en stek voldoende dahlia’s voortbrengen die nodig zijn voor de wagen. De vele honderdduizenden dahlia’s worden “geplukt” en in kisten gedaan, die dan naar de tent gebracht worden in het laatste corsoweekend. Daar worden de dahlia’s voorzien van een spijker of kram, alvorens ze op de wagen gaan.